Camí rural de Circumval·lació Ullastrell

Vallès Occidental
Plaça Lluís Companys, 08231
A la banda de tramuntana del nucli urbà, sortida i arribada a la plaça Lluís Companys
300 m

Coordenades:

41.52686
1.9548
412800
4597774
08290-123
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Camí rural situat a la banda de tramuntana del nucli urbà, vorejant el turó de la Serra i el turó de la Bonavista. Es tracta d'un camí de terra sense cap tractament especial, que presenta una amplada mitjana aproximada d'uns 3 metres i un pendent màxim del 29%. No presenta cap restricció de circulació en el seu recorregut i és apte per a tots els vehicles. Compta amb una longitud aproximada d'uns 540 m i està inclòs al Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI). El camí s'origina al bell mig del poble, a l'extrem de ponent de la plaça Lluís Companys. La via marxa en direcció a ponent vorejant la part posterior de les cases del carrer de la Serra, en direcció al turó de Bonavista. Un cop superat el turó s'arriba a la casa de cal Clapés, la qual enllaça uns metres més enllà amb el camí de can Costa, que torna en direcció al nucli urbà cap al carrer de la Serra. Tot el traçat des de la plaça Lluís Companys fins a cal Clapés coincideix amb el primer tram del camí forestal de la Roureda, que continua en direcció nord.

No s'ha pogut determinar la titularitat d'aquesta via. Alguns dels trams compten amb referència cadastral.

El camí està senyalitzat com un dels itineraris de la xarxa comarcal de senders del Vallès Natural, dins l'itinerari Molins - Montserrat.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (2005). Inventari de camins rurals i pistes forestals del Vallès Occidental. Naturgest, S.L. (eina digital: programa GreenGest).