Camí forestal de la Roureda Ullastrell

Vallès Occidental
Camí de la Roureda, 08231
Al nord-oest del nucli urbà, en direcció tramuntana
269 m

Coordenades:

41.53111
1.95139
412521
4598249
08290-124
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Camí forestal situat a l'extrem nord-oest del nucli urbà, pel bell mig d'una boscosa que marxa en direcció nord, entre els torrents Fondo i de can Font. Es tracta d'un camí de terra sense cap tractament especial, que presenta una amplada mitjana aproximada d'uns 3 metres i un pendent màxim del 30%. No presenta cap restricció de circulació en el seu recorregut i és apte per a tots els vehicles. Compta amb una longitud aproximada d'1 km i està inclòs al Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI) i a la Xarxa Viària Bàsica. El camí s'origina al bell mig del poble, a l'extrem de ponent de la plaça Lluís Companys. La via marxa en direcció a ponent vorejant la part posterior de les cases del carrer de la Serra, en direcció al turó de Bonavista i la casa de cal Clapés. En aquest punt s'agafa el camí que baixa, vorejant la tanca que delimita el jardí de la casa, en direcció a la Roureda. Des d'aquesta, el camí es transforma en un corriol actualment cobert de vegetació que baixa en direcció a la riera de Gaià, límit municipal amb el terme de Viladecavalls. Tot el tram desde la plaça Lluís Companys fins a cal Clapés coincideix amb el traçat del camí de circumval·lació, que dóna la volta al poble per la banda de tramuntana. També enllaça amb la ruta de can Font.

No s'ha pogut determinar la titularitat d'aquesta via. Alguns dels trams compten amb referència cadastral.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (2005). Inventari de camins rurals i pistes forestals del Vallès Occidental. Naturgest, S.L. (eina digital: programa GreenGest).