Cal Ton Pastor o Cal Fadrí del Pompo Santa Maria de Miralles

Anoia
A la zona central del municipi, a les Planes de Cal l'Erzet, a la vessant SO de la Serra de Miralles
Al Camí de les Planes de Ca l'Erzet, que surt de la C-37 al'alçada de Cal Ramonet
560

Coordenades:

41.50783
1.51969
376462
4596191
08257-131
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Restaurada
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 28
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad. 001203200CF79F
F. Xavier Menéndez

Casa composta per dos cosos rectangulars que conformen una L. Presenta una orientació SO-NE, i l'edifici principal, una petita casa amb coberta a doble vessant SE-NO, amb el carener perpendicular a la façana principal, està composat per planta baixa,pis i golfes, amb una orientació de façana al SE, pràcticament a migdia. La porta principal és rectangular, amb llinda una mica elevada, i llindar recte. Les finestres de la façana -quatre, una en planta baixa i tres al primer pis- són senzilles, petites i quadrades. La finestra de les golfes té acabat pentagonal. L'altre edifici s'adossa parcialment al costat dret de la façana descrita, i consisteix en tres cossos, un primer de planta quadrada de dos pisos i amb porta, amb teulada a una vessant,; un segon cos rectangular, més allargat, d'una sola planta, amb teulada a doble vessant (amb una orientació contrària a la del cos anterior) i amb una porta gran per a usos agrícoles; i un tercer cos allargat disposat paral·lelament a la part posterior dels dos cossos esmentats, i també paral·lel al camí. Aquests darrers elements constructius corresponen a les antigues dependències agropecuàries (celler i cups; així ho fan pensar les grans portes que s'hi obren, una d'elles al camí). Excepte aquesta façana posterior que dona al camí, tot el conjunt està perfectament enblanquinat.

Aquesta casa podria correspondre a Can Francolí, citada al Nomenclàtor de 1860

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016