Cal Pompo Santa Maria de Miralles

Anoia
Planes de ca l'Erzet i vessant SO de la Serra de Miralles Centre del terme.
Al Camí de les Planes de Ca l'Erzet, que surt de la C-37 al'alçada de Cal Ramonet
555

Coordenades:

41.50827
1.52144
376609
4596238
08257-103
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Molt restaurat
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 26.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 001203500CF79F
Pedro Barbado

Edifici de planta rectangular amb planta baixa, planta primera i golfes, amb coberta a dues vessants, en direcció est-oest i de teula àrab, amb el carener perpendicular a la façana principal. La façana està molt refeta i encalada i presenta una estructura simètrica amb una porta central d'arc rebaixat i dos finestres a banda i banda; a la segona planta s'observa un balcó de llosana al centre i dues finestres a cada costat; i al pis de les golfes destaquen tres petites finestres de igual mida.
Rodejant l'edifici hi ha petites edificacions adjacents i vinculades a la producció i l'emmagatzematge.

Pou al N.

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016