Cal Campís Santa Maria de Miralles

Anoia
Turó de Cal Campís. Oest del terme.
Camí paral·lel a la B-220. Molt a prop de les Colomines
586

Coordenades:

41.49148
1.4946
374337
4594412
08257-102
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XIX-XX
Bo
Molt transformada
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 49
Fàcil
Residencial
Privada
Ref.Cad.: 08257A00800002
Pedro Barbado

Edifici de planta rectangular i de tres plantes (planta baixa, planta primera i golfes), amb coberta
a dues vessants, en direcció est-oest i teula àrab, amb el carener perpendicular a la façana principal. És un edifici molt retocat. A la façana que dona al sud hi ha una porta principal d'arc molt rebaixat i finestres amb motllura de dimensions similars a la porta i que presenten les mateixes característiques que les finestres de la segona planta. A les golfes hi ha tres finestres més petites en galeria amb arc de mig punt, motllurades i molt juntes.
Hi ha altres petits edificis adjacents.

Transcrit també als mapes com Cal Campins. Abans conegut com Cal Jaumet

En el Mapa Almera/Brossa de 1900 la casa apareix com a C.Campix i en el Mapa IGE de 1914 apareix com a Casa.

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016