Cal Peiró Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector nord del terme municipal
100 metres al nord del nucli de l'Alou, carrer de l'Alou, 26

Coordenades:

42.09561
2.13193
428216
4660756
08195-34
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Barroc
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Degradació de l'arrebossat dels murs on s'hi observen algunes modificacions i ampliacions d'obra i ciment. Teulada reformada al 2002
Inexistent
sí, IPA. 36
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00008
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Peiró està situada a la banda dreta del camí ramader, al nord del nucli de l'Alou, just al peu del serrat de can Llosades.
És un edifici de mitjanes dimensions composat per un volum de planta rectangular que recorda l'estructura basilical. Els murs són de maçoneria de pedra irregular amb poc morter i presenta una ampliació de nova construcció amb obra i ciment. Està articulat per tres cossos: el cos central que té més alçada i sobresurt per la part del davant té teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals i consta de planta baixa, un pis i golfes. Els cossos de cada costat tenen un nivell inferior de teulada d'un sol vessant lateral i presenten planta baixa i un pis.
La façana principal està orientada al sud. La part dreta correspon a una ampliació feta amb obra i ciment i mostra obertures de nova construcció. La part central s'articula a partir de dues obertures a nivell de primer pis, una de les quals constitueix un balcó, i una petita obertura a les golfes, totes elles emmarcades amb pedra. La part esquerra forma un queixal a causa del sobresortint del cos central on hi ha l'accés principal, una porta lateral amb brancals i llinda de pedra picada i dues finestres emmarcades amb pedra, una de les quals amb ampit motllurat.
La façana oest presenta obertures de nova construcció i s'hi accedeix a través d'un mur de pedra de 2m d'alçada amb obertura coronada per un arc ovalat.
La façana nord mostra una obertura amb ampit, brancals i llinda de pedra picada en la qual hi ha probablement la data de 1737, encara que l'erosió l'ha malmès.

Masia situada al costat del camí ramader, construïda a prop del nucli de l'Alou sorgit durant el segle XVIII a causa del pas dels ramats transhumants que hi feien parada. La primera referència documental es troba en el Resum del cadastre reial del terme de Sant Agustí de Lluçanès, fet l'any 1716. És masoveria de Casademunt de Pi.

MESTRE, P. Fira ramadera de l'Hostal del Vilar (Sant Agustí de Lluçanès), Cossetània, Valls, 1999
YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990