Cal Llorenç Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector nord del terme municipal
50 metres al nord del nucli de l'Alou, carrer de l'Alou, 24

Coordenades:

42.0951
2.13182
428206
4660700
08195-35
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
sí, IPA. 31
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00008
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Llorenç està situada a la banda dreta del camí ramader, al nord del nucli de l'Alou just per sota de cal Peiró.
És un edifici de mitjanes dimensions de planta rectangular que està composat per un volum central, dues estructures adossades destinades a coberts i un estable per cavalls a la part posterior de nova construcció. Els murs són de maçoneria de pedra irregular amb poc morter delimitats per cantonades diferenciades.
El volum principal està composat per planta baixa i un pis amb teulada de doble vessant i aigües a la façana principal. Presenta l'ampliació d'un cos a la banda esquerra denotat per les cantonades diferenciades integrades al mur.
La façana principal està orientada a l'oest i presenta quatre obertures: una porta d'accés a la planta baixa amb brancals i llinda trencada de pedra picada; i dues finestres al primer pis emmarcades amb pedra picada, la central amb ampit motllurat, i un balcó a la part esquerra.
A la façana sud s'hi adossa un cobert, amb la teulada enderrocada, construït amb pedra i obra. A la planta baixa hi ha una gran obertura amb llinda de fusta que dona accés a les antigues corts, dues finestres al primer pis i una a les golfes, totes elles emmarcades amb pedra picada.
A la façana oest s'hi adossa un cobert de pedra amb un pilar de maó i teulada d'una vessant. La façana presenta dues finestres a nivell del primer pis emmarcades amb pedra. A la part dreta s'hi annexa de forma perpendicular els estables dels cavalls amb els murs arrebossats.
La façana nord té tres obertures, dues de molt petites i una més gran a l'extrem esquerre.

A l'esquerra de la porta principal hi ha una rajola de ceràmica amb la inscripció Caserio del Alou.

Masia situada al costat del camí ramader, construïda a prop del nucli de l'Alou sorgit durant el segle XVIII a causa del pas dels ramats transhumants que hi feien parada. La primera referència documental es troba en el Resum del cadastre reial del terme de Sant Agustí de Lluçanès, fet l'any 1716. És una masoveria de Casademunt de Pi.

MESTRE, P. Fira ramadera de l'Hostal del Vilar (Sant Agustí de Lluçanès), Cossetània, Valls, 1999
YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990