Cal Masover de la Font Lluçà

Osona
Sector sud del terme municipal
A 500 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 13'300.

Coordenades:

42.04502
2.04765
421184
4655213
08109-46
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A019000070000BR
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Masover de la Font està situada uns metres al sud-est de la Font, delimitant per l'est l'era enrajolada que s'estén al sud de la masia.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions bastida amb murs de maçoneria de pedra, amb algunes parts de tàpia, i cantonades delimitades amb carreus treballats. Està formada pels nivells de planta baixa i primer pis i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud-est, conté a nivell de planta baixa dos portals emmarcats amb llinda de fusta, un amb brancals de pedra treballada i l'altre de pedra bisellada. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta. Les cantonades de la façana no fan angle de 90 graus sinó que acaba en punt rodó a l'esquerra , i forma un xamfrà a la dreta. A l'esquerra hi ha diverses estructures adossades bastides amb murs de maçoneria de pedra.
La façana nord-est forma un xamfrà, amb una part orientada a l'est. En la part esquerra hi ha tres finestres a la planta baixa, una de les quals emmarcada amb maó, i dues finestres al primer pis, una de les quals emmarcada amb maó i llinda de fusta. A la part dreta, i a nivell de planta baixa, hi ha una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta i dues espitlleres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, i al primer pis, una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta. La cantonada dreta d'aquesta façana està bastida amb obra vista.
La façana nord-oest, ubicada al límit de l'era enrajolada de la Font, conté a nivell de planta baixa una porta emmarcada amb pedra treballada i un portal lleugerament elevat sobre el nivell de terra emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, una porta emmarcada amb maó i llinda de fusta i una finestra emmarcada amb maó. A la dreta de la façana hi ha diverses estructures adossades, bastides amb murs d'obra vista en aquesta part.
La façana sud-oest es troba dominada per les estructures adossades, i en la part que sobresurt de la façana no hi ha obertures.

També era coneguda com a cal Masover Xic.

Cal Masover de la Font es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de l'any 1866 i en canvi no apareix en el llistat de 1793, pel que s'ha de suposar que va ser bastida als voltants de la primera meitat del segle XIX.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.