Cal Teixidor Lluçà

Osona
Sector sud del terme municipal
A 900 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 15'100

Coordenades:

42.03891
2.03778
420359
4654544
08109-45
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Regular
La masia es troba integrada a l'interior d'un cobert de grans dimensions.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A018000330000BR
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Teixidor està situada uns metres al nord de cal Salles i al sud de cal Bagues, en un punt lleugerament elevat prop del rec de cal Salles que s'inicia uns metres al nord, en el pantà de Garet.
Es tracta d'una masia de reduïdes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis, al que s'ha adossat un cobert de grans dimensions, quedant la masia a l'interior del cobert. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada era originalment de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior però actualment el vessant est de la masia es troba prolongat cap a l'oest formant una teulada d'una vessant de grans dimensions, sota la qual hi ha el cobert i la masia.
La façana principal, orientada a l'est, conté a nivell de planta baixa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i un portal amb brancals de pedra bisellada i llinda de pedra motllurada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. A l'esquerre de la façana sobresurt el cobert adossat que envolta la masia.
La façana sud conté a nivell de planta baixa una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta, i al primer pis, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Davant la façana sobresurt el cobert adossat, amb tres grans pilars, el central bastit amb obra vista i els laterals amb pedra treballada, en un dels quals hi ha dos carreus amb la inscripció "ANY 1965". A l'esquerre de la façana s'estén el cobert de grans dimensions que envolta la masia, bastit amb murs de maçoneria de pedra gran sense morter.
La façana oest es troba dominada completament pel cobert adossat, que en aquesta façana conté un portal d'arc de mig punt emmarcat amb lloses a plec de llibre.
La façana nord es troba coberta de vegetació i no s'hi observen obertures. A la dreta hi ha el cobert adossat, que en aquesta façana conté un portal d'arc rebaixat emmarcat amb lloses a plec de llibre al nivell inferior i dues finestres al nivell superior, una emmarcada amb monòlits de pedra treballada i l'altra de forma circular, emmarcada amb un únic monòlit i amb la inscripció "AÑO 1962 J.C.G." gravada.
Uns metres al sud de la masia, just sobre cal Salles, hi ha un altre cobert de grans dimensions, bastit amb murs de maçoneria de pedra gran sense morter. Una part del cobert conserva la teulada i en l'altra part hi ha únicament tres pilars robustos de grans dimensions.

Cal Teixidor es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de 1793, i en canvi no apareix en el cadastre de 1716, pel que s'ha de suposar que és una edificació del segle XVIII.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.