Cal Salles Lluçà

Osona
Sector sud del terme municipal
A 1150 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 15'100

Coordenades:

42.03837
2.03817
420391
4654484
08109-44
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Dolent
Algunes de les estructures que hi ha al voltant es troben aterrades i l'entorn de la masia es troba cobert de runa.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A018000340000BD
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Salles està situada uns metres al sud de cal Teixidor i cal Bagues, i al nord de Miralles, en un punt enclotat prop del rec de cal Salles que s'inicia uns metres al nord, en el pantà de Garet.
Es tracta d'una masia de reduïdes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis, amb un cos adossat al sud i diverses estructures al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al nord conté únicament un portal emmarcat amb pedra treballada a nivell de planta baixa. El primer pis es troba tancat amb un mur d'obra vista que es troba parcialment enrunat. Uns metres davant la façana hi havia una estructura bastida amb murs de maçoneria de pedra, actualment enrunada.
La façana oest conté únicament una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a nivell de primer pis. A la dreta hi ha el cos adossat al sud, delimitat amb cantonades d'obra vista a la meitat superior. En aquesta façana conté una alta obertura d'arc rebaixat emmarcada amb maó i brancals de pedra treballada que ocupa els dos nivells. Sobre l'arc hi ha la inscripció "AÑO 1950". Uns metres davant la façana hi ha un cobert de grans dimensions bastit amb murs de maçoneria de pedra gran sense morter, coronat amb teulada de doble vessant i parcialment enrunat.
La façana sud té al davant un fort desnivell i es troba dominada pel cos adossat al sud. A nivell de planta baixa no hi ha obertures i el primer pis es troba totalment ocupat per una eixida, sustentada amb pilars d'obra vista.
La façana est, com la sud, té al davant un fort desnivell i compta amb una petita estructura adossada bastida amb murs de maçoneria de pedra. A nivell de planta baixa hi ha dues finestres, una emmarcada amb maó i l'altra amb pedra treballada, i al primer pis dues finestres més, una emmarcada amb maó i llinda de fusta i l'altra amb monòlits de pedra treballada. A l'esquerre hi ha el cos adossat al sud, que en aquesta façana conté una porta emmarcada amb pedra treballada a la planta baixa i una obertura lateral de l'eixida al primer pis, amb pilar cantoner d'obra vista.

Cal Salles es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de 1793, i en canvi no apareix en el cadastre de 1716, pel que s'ha de suposar que és una edificació del segle XVIII.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.