Cal Bagues Lluçà

Osona
Sector sud del terme municipal
A 750 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 15'100

Coordenades:

42.04033
2.03827
420402
4654701
08109-43
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad: 08108A018000290000BK
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Bagues està situada en un punt lleugerament elevat dins la vall del rec de cal Salles, al sud del pantà de Garet i al nord de cal Salles i cal Teixidor.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i un volum adossat al sud-oest a mode de torre, format pels mateixos nivells. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. El volum adossat, de major alçada, està coronat amb teulada de quatre vessants.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc rebaixat emmarcat amb brancals de pedra treballada i arc de maó i una finestra emmarcada amb maó a cada costat. Al primer pis hi ha una obertura central d'arc rebaixat emmarcada amb maó, dues finestres balconeres emmarcades amb maó, una petita finestra emmarcada amb maó actualment tapiada i una porta de nova obertura amb escales exteriors d'accés bastides amb obra i sustentades amb pilars de maó. A les golfes hi ha una obertura d'arc rebaixat emmarcada amb maó. A l'esquerra sobresurt el volum adossat, que en aquesta façana conté una finestra emmarcada amb maó a la planta baixa, una gran balconada al primer pis amb dues portes d'accés emmarcades amb maó i una galeria a les golfes, formada per tres obertures d'arc de mig punt emmarcades amb maó i amb una simple motllura al capitell.
La façana est conté tres finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada i una porta de nova obertura a la planta baixa, i quatre finestres emmarcades amb maó al primer pis, dues de les quals balconeres. A l'esquerra de la façana i en un nivell posterior sobresurt el volum adossat, que en aquesta façana conté una finestra balconera emmarcada amb maó al primer pis i una galeria a les golfes, d'igual tipologia que a la resta del nivell de golfes del volum adossat, tot i que en aquest cas formada per sis obertures d'arc de mig punt, dues de les quals tapiades.
La façana nord conté tres finestres petites a la planta baixa, dues de les quals emmarcades amb maó i una amb pedra treballada, tres finestres al primer pis, dues de les quals emmarcades amb maó i l'altra amb pedra treballada i maó, i una finestra emmarcada amb maó a les golfes. A la dreta sobresurt el volum adossat amb dues finestres al primer pis, una de les quals emmarcada amb maó, i una galeria de tres obertures d'arc de mig punt a les golfes.
La façana oest conté dues finestres a nivell de planta baixa, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada i tres finestres al primer pis, una de les quals emmarcada amb maó. A la dreta s'observa el volum adossat que en aquesta façana i a nivell de planta baixa conté una porta, dues finestres i un gran portal d'arc rebaixat, tots emmarcats amb maó. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb maó, una de les quals balconera i a les golfes una galeria de 6 obertures d'arc de mig punt emmarcades amb maó.
Uns metres a l'oest i al sud de la masia hi ha dues estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb maó.

Cal Bagues es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de 1793, i en canvi no apareix en el cadastre de 1716, pel que s'ha de suposar que és una edificació del segle XVIII.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.