Cal Joan Barló Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Montjuïc, 12
Seguint uns 275 m el camí que arrenca del Km 7,6 de la carretera BP-2126
418

Coordenades:

41.43958
1.62784
385368
4588465
08085-345
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03700015
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia. Compta amb planta baixa, planta pis i golfes. Les obertures de la façana principal s'articulen de forma simètrica en base a tres eixos verticals. Són totes allindades i tenen el seu perímetre desdoblat per una franja de color vermell pintada. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de ferro que alterna barres helicoïdals amb barres rectes. Segons els propietaris, l'aspecte actual de l'edifici és conseqüència d'una important reforma efectuada vers l'any 1940. Sembla que l'edifici original es va bastir fa uns 100 anys, a principis del segle XX aproximadament.