Cal Pardal Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Montjuïc, 10
Seguint uns 125 m el camí que arrenca del Km 7,6 de la carretera BP-2126
415

Coordenades:

41.43932
1.62871
385440
4588435
08085-344
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03700017
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). Compta amb planta baixa, planta pis i golfes. La distribució de les obertures de la façana principal s'articula en funció de tres eixos verticals. Les obertures de la planta baixa, totes allindades, han estat modificades en època relativament recent, fent-les mes grans, mentre que l'accés a l'edifici, ara allindat, mostra indicis de conservar encara un arc escarser sobre l'actual llinda.
Les obertures de la planta primera compten amb ampits esgraonats de maó massís i són també allindades. En aquest cas semblen conservar els trets originals. Finalment, a la planta corresponent a les golfes, hi trobem una petita obertura rematada per un petit arc escarser de maó. A l'alçada de la planta primera es conserven traces d'un rellotge de sol que encara té l'estil.
Pel que fa a la cronologia constructiva de l'habitatge, ens inclinem a situar-la en algun moment proper al tercer quart del segle XIX.