Cal Girona Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 317
Prop del passatge de l'Arboçar. La finca va del carrer Major al parc del Pou de l'Avi
175m

Coordenades:

41.38827
1.93196
410705
4582410
08295-578
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 0824119DF1802S
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal, i consta de planta baixa i pis. Les obertures són rectangulars, amb els emmarcaments en relleu arrebossats i decorats. Una motllura rectilínia recorre la línia divisòria entre les dues plantes. La façana està rematada per una cornisa motllurada damunt la que s'assenta una barana d'obra amb balaustrada. El parament està arrebossat i pintat, amb gran sòcol a la planta baixa.

L'edifici va ser propietat de cal Cintet en algun moment.