Cal Cintet Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 313
Davant del passatge de l'Arboçar, al costat de cal Sells
175m

Coordenades:

41.38837
1.93205
410712
4582421
08295-577
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
IPA 19390
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 0824121DF1802S
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular, format per diversos cossos adossats i amb un gran pati posterior. Està reformat i presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal. Consta de planta baixa i dos pisos. A la planta baixa les obertures són d'arc de mig punt lleugerament apuntat. Les dels pisos són rectangulars i tenen sortida a dos balcons simples amb les baranes de ferro forjat. La façana està rematada per un coronament doble ondulat, amb guardapols motllurat i decoració de fullam. També s'observen dues petites obertures ovalades amb ornamentació vegetal d'obra. El parament de la planta baixa es correspon amb un estucat a mode de carreus de pedra picada, mentre que als pisos està arrebossat i pintat.

Les plantes superiors estan destinades a habitatge, mentre que a la planta baixa hi ha un establiment comercial. Estilísticament, el coronament té un aire modernista.

És probable que l'edifici fos propietat de cal Sells en algun moment.

IPA (1988). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Vallirana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. RICH LLORENS, Judit (2015). Inventari del Patrimoni Cultural de Vallirana. Treball de pràctiques UAB / Ajuntament de Vallirana.