Cal Sells - Casa dels Jubilats Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 311
  Davant del passatge de l'Arboçar, cantonada amb el passatge que porta al passeig dels Horts
  174m

  Coordenades:

  41.38839
  1.93208
  410715
  4582424
  08295-576
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Bo
  Legal
  BCIL pel PGOU 1987
  IPA 19399
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. Cad.: 0824122DF1802S
  Adriana Geladó Prat

  Edifici cantoner de planta irregular, format per tres cossos adossats i amb un gran jardí posterior. L'edifici principal presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i dos pisos. Adossat a la banda de llevant hi ha un volum rectangular disposat en dues plantes i cobert per una terrassa superior. L'altre volum s'adossa a la façana de tramuntana, consta també de dos nivells i està cobert per gran terrassa amb sortida des del primer pis. La façana principal presenta obertures rectangulars a la planta baixa i al segon pis, amb els emmarcaments en relleu pintats. Les de la primera planta són d'arc de mig punt i estan enllaçades per la línia de les impostes. La façana està rematada per un registre motllurat damunt del que s'assenta el coronament. Es tracta d'un coronament ondulat discontinuo bastit amb maons i gerres decoratives d'obra als extrems. Al centre s'obre un buit ondulant i de maons, protegit amb una reixa de ferro. La façana de tramuntana, orientada al passatge que baixa cap als horts de la fàbrica de cotó, presenta obertures d'arc de mig punt a les plantes superiors. Destaca la finestra triple del segon nivell, amb l'ampit motllurat i separada amb petites columnes. A l'extrem del parament hi ha una galeria oberta amb arcs de mig punt, que es prolonga cap a la façana de llevant. L'element més destacable és la balaustrada d'obra que delimita la terrassa del pis. La construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats.

  Estilísticament, la construcció té un aire noucentista. Aquest element és BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) ja que està inclòs a la declaració del carrer Major (BCIL 7578-I / 09/07/1986 / DOGC 25/03/1987). Tot i això, el 30 de març de 2015, l'ajuntament va iniciar l'expedient de declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) per a l'edifici, encara en tramitació.

  Tot i que originàriament l'edifici fou bastit a mitjans del segle XIX, fou objecte d'una gran rehabilitació a principis del segle XX (canvis en l'estructura interna, externa i en la composició de la façana). De la construcció original resten el volum adossat a la façana de tramuntana i la balaustrada adossada a la façana principal (formava part de la tanca del jardí). És probable que aquest edifici i la casa de cal Cintet (situada al seu costat) fossin la mateixa propietat en algun moment.

  IPA (1988). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Vallirana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. RICH LLORENS, Judit (2015). Inventari del Patrimoni Cultural de Vallirana. Treball de pràctiques UAB / Ajuntament de Vallirana. SAURET I CATASUS, Jaume; GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Manuel (1989). Vallirana. Dades històriques (904-1900). Homes, fets i gents. Vallirana: Amics de Vallirana, p. 217, 280.