Cal Gabriel Ribó
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer de Sant Joan, 56
  427

  Coordenades:

  41.59949
  2.02727
  418937
  4605766
  Número de fitxa
  08120 - 9
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Ha sofert modificacions de les obertures, sobretot les de la planta baixa.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Protecció Parcial (Número 66 del Catàleg de Béns del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí (IPA)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  059120DG1095N0001IE
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Casa de dos cossos entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i pis. La coberta, de teules àrabs, és a dues aigües acabat amb una lleugera volada formada per la canal de recollida d’aigües pluvials de la coberta. El carener és paral·lel a la façana principal, que dóna al carrer de Sant Joan.

  El parament de la façana és arrebossat llis i pintat d’un to rosa pàl·lid amb una franja blanca emmarcant les obertures: porta i finestra a la planta baixa i dues finestres a la planta pis. Totes amb llinda recta.

  El carrer de Sant Joan és l’eix més important del nucli modern, travessa de sud-est a nord-oest el poble perquè coincideix amb el traçat de l’antic Camí Ral de Barcelona a Manresa en el seu pas per Matadepera. Aquest camí travessava el torrent de Can Vinyers venint de Sant Julià d’Altura i seguia la Riera de les Arenes fins La Barata.

  Els primers establiments es poden remuntar a Narcís Girona, cap el 1768, i a Josep Pratginestós. L’establiment de l’Hostal de la Marieta, l’any 1772, indica clarament les necessitats de l’època i l’auge que aquesta via de comunicació que era el camí Ral estava aconseguint.

  Un segon moment d’expansió es produeix amb el fenomen de l’estiueig; amb cases com ca l’Aldavert o can Mossèn Camps i Cal Marcet. A principis del segle XX s’escull aquest carrer per traslladar-hi la nova església parroquial i la corresponent rectoria. Després d’un llarg procés d’adaptació de la població als canvis socials, econòmics i urbanístics que patia el municipi a partir de la segona meitat del segle XIX.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Volum IV. Catàleg de Béns.

  AMETLLE, Manuel (1997). Els orígens del nou poble de Matadepera (1768-1868).

  FONT i SEGURA, Xavier (1997). Inventari del patrimoni cultural de Matadepera. Inèdit.