Cal Gamell ; Antic Hostal de la Marieta
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer de Sant Joan, 58
  427

  Coordenades:

  41.59952
  2.02718
  418930
  4605770
  Número de fitxa
  08120 - 10
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Els edificis que formaven l’antic hostal de la Marieta, sembla ser que no presenten avui grans modificacions exteriors.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Protecció Parcial (Número 67 del Catàleg de Béns del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí (IPA)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  9059121DG1095N0002KR
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Casa de dos cossos entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i pis. La seva coberta és a dos nivells, un cos i mig és més elevada que la resta. La part més baixa forma part del volum que correspon al número 56. En qualsevol cas, es tracta d’una coberta de teules àrabs, a dues aigües i acabada amb una lleugera volada formada per la canal de recollida d’aigües pluvials de la coberta. El carener és paral·lel a la façana principal, que dóna al carrer de Sant Joan.

  El parament de la façana és arrebossat llis en procés de reforma, però sembla que mantindran el to terrós que hi havia abans de les obres. La composició ve definida per les obertures: dues portes a la planta baixa amb una finestra a cada extrem; i tres finestres a la planta pis. Totes amb llinda recta. Entre la primera finestra de la planta pis començant per l’esquerra i la segona, hi trobem un rellotge de sol fet de rajoles.

  Destaca el rellotge de sol de la façana.

  El carrer de Sant Joan és l’eix més important del nucli modern, travessa de sud-est a nord-oest el poble perquè coincideix amb el traçat de l’antic Camí Ral de Barcelona a Manresa en el seu pas per Matadepera. Aquest camí travessava el torrent de Can Vinyers venint de Sant Julià d’Altura i seguia la Riera de les Arenes fins La Barata.

  Els primers establiments es poden remuntar a Narcís Girona, cap el 1768, i a Josep Pratginestós. L’establiment de l’Hostal de la Marieta, l’any 1772, indica clarament les necessitats de l’època i l’auge que aquesta via de comunicació que era el camí Ral estava aconseguint.

  Un segon moment d’expansió es produeix amb el fenomen de l’estiueig; amb cases com ca l’Aldavert o can Mossèn Camps i Cal Marcet. A principis del segle XX s’escull aquest carrer per traslladar-hi la nova església parroquial i la corresponent rectoria. Després d’un llarg procés d’adaptació de la població als canvis socials, econòmics i urbanístics que patia el municipi a partir de la segona meitat del segle XIX.

  L’any 1769 en Narcís Gorina concedeix en emfiteusi a Francesc Ventayol,  a peu del Camí Ral, un tros de terra on hi construeix l’hostal de Marieta. S’inaugura l’any 1772. Tenia la concessió reial de tabacs, i altres productes. El 1784 construeix les cavallerisses i el pou en els terrenys del davant.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Volum IV. Catàleg de Béns.

  AMETLLER, Manuel (1997). Els orígens del nou poble de Matadepera (1768-1868).

  FONT i SEGURA, Xavier (1997). Inventari del patrimoni cultural de Matadepera. Inèdit.

  FONT SEGURA; X. i MUNUERA BERMEJO, J. (2014). Matadepera: patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera.