Cal Canals Paleta Vallirana

Baix Llobregat
Carrer de l'Església, 11
Al començament del carrer venint del carrer Major, a la banda esquerra
204m

Coordenades:

41.38287
1.92921
410467
4581814
08295-819
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 0519311DF1801N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Està disposat a un nivell superior al del carrer, fet pel qual hi ha unes petites escales que donen accés còmodament al portal. Presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i pis. La façana principal compta amb un gran portal d'accés rectangular, amb la porta de fusta i una reixa de ferro amb el nom de la casa ("Can Canals"). Damunt seu hi ha un senzill finestral rectangular, amb sortida a un balcó simple amb la llosana reformada. La façana està rematada amb una gran barana rectangular decorada amb dos plafons de gelosia. La construcció presenta el parament arrebossat i pintat, i està decorat amb una doble motllura rectilínia que recorre els extrems de la façana i emmarca el portal d'accés. També hi ha un sòcol de pedra a la planta baixa.