Ca les Monges Perafita

Osona
Plaça de l'església, 7. Nucli urbà de Perafita. Perafita

Coordenades:

42.04213
2.10602
426011
4654840
08160-83
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
Sí, IPA. 23.290
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 39301DG2565S
Jordi Compte i Marta Homs

Ca les Monges és una casa situada just davant l'església parroquial de Sant Pere de Perafita, tancant la plaça de l'església pel costat oest, adossada al nord de can Carbó.
Es tracta d'una casa de grans dimensions formada per diversos volums adossats, el principal dels quals de planta baixa, primer pis i golfes. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'est i al portal principal de l'església, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra bisellada i llinda monolítica molt erosionada, amb una finestra a cada costat, la de l'esquerra emmarcada amb pedra treballada i la de la dreta amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i dos balcons emmarcats amb pedra treballada formant una decoració d'arc georgià a la llinda, un dels quals amb la data de 1783 inscrita. A nivell de golfes hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada.
La façana nord dóna a un petit carreró i mostra dues parts ben diferenciades, ja que el volum adossat a la dreta té una teulada independent de la principal. A la part esquerra, en el volum principal, s'observen dos finestrals emmarcats amb maó a la planta baixa, una finestra emmarcada amb pedra treballada i una altra amb pedra bisellada al primer pis, i una petita finestra emmarcada amb brancals de pedra i maó i llinda de fusta a les golfes. El volum adossat a la dreta conté a nivell de planta baixa un finestral emmarcat amb maó i un portal reformat modernament i al primer pis, una finestra emmarcada amb maó i una obertura emmarcada amb pedra bisellada i amb la data de 1770 inscrita, que dóna accés al pou-cisterna adossat al centre de la façana.
La façana oest conté diversos volums construïts modernament adossats al davant i la façana sud es troba adossada a can Carbó, i no conté cap obertura en la part que sobresurt per aquesta façana.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Perafita. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1984.