Pou de Casa de les Monges Perafita

Osona
Casa de les Monges. Plaça de l'església, 7. Nucli urbà de Perafita. Perafita.

Coordenades:

42.04215
2.10598
426008
4654843
08160-56
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
Sí, IPIC. 24.314.148
Fàcil
Estructural
Privada
Ref. cad.: 39301DG2565S
Jordi Compte i Marta Homs

El pou de Casa les Monges es troba adossat a la façana nord de la Casa de les Monges, en el carreró que comunica la plaça de l'església amb la pista que condueix al cementiri. Es tracta d'un dipòsit que serveix per emmagatzemar aigua, format per una estructura de planta rectangular, amb els angles exteriors arrodonits, que arriba fins al primer pis de la casa; està construïda amb murs de pedra irregular amb morter coronada amb una barana de blocs de pedra treballada, delimitant un petit espai on es troba la boca superior del pou-cisterna. A la part superior del pou, al costat d'un accés del primer pis de la casa, hi ha la coberta del pou adossada a la façana per una banda i per l'altra sustentada per un pilar amb capitell motllurat. Sota la coberta es conserva el torn de fusta formada per un cos cilíndric amb llistons a la part central, que permetia pujar els poals plens d'aigua. Al costat d'aquesta estructura hi ha un accés emmarcat amb pedra bisellada que conté la data de 1770 inscrita a la llinda.

La fitxa corresponent a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya s'ha anomenat, erròniament, Tina de can Carbó.

Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Perafita. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 1998.