Ca la Montserrat
Santa Fe del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer Migdia, 2, 08792

  Coordenades:

  41.38452
  1.72056
  393024
  4582234
  Número de fitxa
  08249-18
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si, IPA, ACCN 15903
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 51809CF9832S
  Autor de la fitxa
  Oriol Vilanova

  Edifici de planta rectangular amb planta baixa, pis i golfes. A la planta baixa de la façana principal es troba el portal d'entrada, d'arc carpanell, decorat amb un marc de guix de color groc apagat a mode de dovelles en baix relleu, a la part superior del qual hi ha un escut de Catalunya. A cada banda d'aquest portal d'entrada s'obre una finestra quadrada amb un marc quadrat rebaixat també de color groc apagat. La part inferior d'aquesta planta baixa està resseguida per un sòcol de pedra.
  Al primer pis destaquen els dos finestrals amb motllures guardapols, són els dos elements més significatius des del punt de vista arquitectònic. El de l'esquerra, d'arc conopial, té la motllura sostinguda per mènsules escultorades amb carasses de tradició gòtica tardana o de l'alt renaixement, la carassa de l'esquerra representa un personatge femení, i la de la dreta un personatge masculí, barbat. El finestral de la dreta presenta un arc de llinda amb la data 1620.
  Finalment, a la part superior de la façana hi ha cinc petites obertures rectangulars alineades horitzontalment, que corresponen interiorment amb les golfes de l'edifici.

  Aquest edifici ha rebut diversos noms al llarg del temps. Així, també és conegut com a Cal Montserrat i Cal Camil. El nom que consta al camp "Denominació" és el que té major acceptació.
  A l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya aquest edifici no té fitxa pròpia, sinó que comparteix una fitxa juntament amb quatre edificis més de Santa Fe. El codi i número que consta al camp "Nº Inventari Generalitat" és provisional i és d'ús intern de la Generalitat.

  Tot i que no es disposa de documentació que així ho verifiqui, la transmissió oral feta per la gent gran del poble diu que tant aquest edifici com Ca la Mília havien format part d'un convent de monges (VENDRELL, 1994).

  A.A.V.V. (1986): INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA. ALT PENEDÈS. Edita: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona. Pàg. 109.
  "TOT SANTA FE" Butlletí informatiu de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès, nº 29. Gener de 2007, p. 13.
  VENDRELL I VENDRELL, Remei, et alii. (1994): "Santa Fe del Penedès. Un municipi històric al cor de l'Alt Penedès." Edita: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del Penedès, p. 59, 175.
  Portal web de Santa Fe del Penedès: http://www.stafe.net/Turisme.aspx