Ca la Dolores Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval de Coll d'Arboç
Carretera de can Maçana (BP-1101). Trencall a ponent prop del Km. 11, a Ca la Iaia.
401

Coordenades:

41.67801
1.7855
398912
4614740
08098-89
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Restaurada pels volts de 1981
Legal
Catàleg de masies (núm. 026)
Fàcil
Residencial
Privada
9049602CG9194N0001MT
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès situada al cim d'un turonet juntament amb dues cases més: cal Francisquet i cal Tonet Farré. Està formada per un cos residencial de planta rectangular, amb coberta a dues aigües, i ha conservat força bé la tipologia originària. Consta d'una planta baixa semi-soterrada més dos pisos. La façana principal està encarada a migdia i té tres portes a diferents alçades, les quals estan emmarcades amb llindes i brancals de pedra. Els murs són actualment a pedra vista i, per la banda de ponent, sembla que la construcció es va allargar en una fase posterior. Una terrassa davantera dóna accés al primer pis. Per la part posterior el mur està semi-arrebossat i presenta petites finestres amb llindes i brancals, mentre que la façana de ponent té un petit balcó. A la planta baixa hi havia el celler, cobert amb volta de maó, on hi desemboquen dues tines cilíndriques. Té un cobert de pedra adossat al costat de llevant i un altre de separat a la part posterior.

Notícies orals facilitades per Isidre Llobet Sellarès

Segons sembla, abans la casa tenia una llinda amb l'any 1773. Podria ser, doncs, una construcció del final del segle XVIII o de principis del XIX. Com la resta de cases del raval de Coll d'Arboç, l'establiment es va fer en terres del mas Enric de la Serra, i fins fa poc encara pagaven un cens anual en espècies, per cap d'any, a aquesta masia. Entorn de 1980 les cases del raval van fer una redempció conjunta dels censos per poder accedir plenament a la propietat. El fet que la façana principal tingui tres portes podria indicar que inicialment estava compartimentada en tres habitatges. Anteriorment, la família que l'habitava es cognominava Graell, i la casa era coneguda com a cal Padrí del Graell. El nom de ca la Dolores fa referència a una filla dels Graell. L'avi de l'actual propietari, Isidre Llobet Baraldés, va entrar a la casa com a pubill. Entorn de 1981 es va aixecar la casa de nova construcció que està situada al al sud-oest, i també es portà a terme una rehabilitació de la casa antiga, deixant la façana principal a pedra vista.
Aquest barri estava emplaçat al costat del camí que es dirigia, d'una banda, cap a Castellgalí i, de l'altra, cap a Guardiola, tot i que molts sectors d'aquest últim tram ja s'han perdut.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 026).