Cal Francisquet Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval de Coll d'Arboç
Carretera de can Maçana (BP-1101). Trencall a ponent prop del Km. 11, a Ca la Iaia.
400

Coordenades:

41.67799
1.7862
398970
4614736
08098-87
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 034)
Fàcil
Residencial
Privada
9049604CG9194N0001KT
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès situada al cim d'un turonet juntament amb dues cases més: cal Tonet Farré (que hi està adossada) i, una mica més enllà, ca la Dolores. La casa ha conservat força bé la tipologia originària, ja que en els darrers anys no s'hi han fet modificacions. Està formada per un cos residencial amb diversos coberts al costat de llevant. L'habitatge és de planta rectangular amb coberta a dues aigües, i consta de planta baixa més un pis, tot i que a la part davantera només té una planta. La façana principal, encarada a migdia, es caracteritza per un porxo amb tres arcades més una quarta convertida en finestra. Aquest porxo és un afegit posterior, construït sobre el terreny on antigament transcorria un camí que anava cap a Guardiola. L'interior conserva força bé la tipologia tradicional, especialment a la planta baixa, coberta amb voltes de pedra. Té dues tines cilíndriques que desembocaven al celler i, al costat, hi havia l'estable. Els coberts, de base antiga, han estat lleugerament modificats modernament.

Al celler es conserva una màquina de trepitjar raïm i altres estris relacionats amb l'elaboració del vi.
Notícies orals facilitades pel senyor Francitorra Llovet

Les escriptures més antigues de la casa daten de l'any 1850, però probablement va construir-se uns anys abans, a principis del segle XIX, com la resta cases de pagès del raval de Coll d'Arboç, les quals van establir-se en terres del mas Enric de la Serra. Fins fa poc encara pagaven un cens anual en espècies, per cap d'any, a aquesta masia. Entorn de 1980 les cases del raval van fer una redempció conjunta d'aquests censos per poder accedir plenament a la propietat. La família dels actuals propietaris, de cognom Llovet, és com a mínim la quarta generació que resideix a la casa.
Aquest barri estava emplaçat al costat del camí que es dirigia, d'una banda, cap a Castellgalí i, de l'altra, cap a Guardiola, tot i que molts sectors d'aquest últim tram ja s'han perdut.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 034).