Cal Tonet Farré Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval de Coll d'Arboç
Carretera de can Maçana (BP-1101). Trencall a ponent prop del Km. 11, a Ca la Iaia.
401

Coordenades:

41.67797
1.78607
398959
4614734
08098-88
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
Coberts en estat força precari
Legal
Catàleg de masies (núm. 085)
Fàcil
Residencial
Privada
9049603CG9194N0001OT
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès situada al cim d'un turonet juntament amb dues cases més: cal Francisquet (que hi està adossada) i, una mica més enllà, ca la Dolores. Ha conservat força bé la tipologia originària tot i que, pel seu aspecte exterior heterogeni, no ho sembli. Està formada per un cos residencial de planta rectangular que ha estat ampliat a la part de la façana principal amb una terrassa porxada de construcció recent que contrasta amb la resta. La coberta és a dues aigües, i consta de planta baixa més un pis. Els murs són de pedra i tenen algunes finestres petites, emmarcades amb maó. Al costat de ponent i a la part posterior té diversos coberts, que són d'origen antic però han estat força modificats modernament i presenten una barreja de materials que li acaben de donar un aspecte poc integrat.

Casa construïda al segle XIX, probablement a principis d'aquesta centúria com la resta del raval de Coll d'Arboç. L'establiment era en terres del mas Enric de la Serra, i fins fa poc encara pagaven un cens anual en espècies, per cap d'any, a aquesta masia. Entorn de 1980 les cases del raval van fer una redempció conjunta dels censos per poder accedir plenament a la propietat. Aquest barri estava emplaçat al costat del camí que es dirigia, d'una banda, cap a Castellgalí i, de l'altra, cap a Guardiola, tot i que molts sectors d'aquest últim tram ja s'han perdut. Antigament el camí passava pel terreny on actualment hi ha el porxo d'entrada.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 085).