Cal Teixidor Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval de Coll d'Arbós
Carretera de can Maçana (BP-1101), trencall a llevant prop del Km. 11. Primera casa.
376

Coordenades:

41.67977
1.78756
399086
4614933
08098-86
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
1821
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 081)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A004000210000EA
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de planta rectangular amb coberts adossats al costat sud que configuren un espai tancat en forma trapezial. L'habitatge té coberta a dues aigües i consta de planta baixa, primer pis i golfes. La façana principal i el portal estan encarats a migdia i donen a un pati. Les parets són arrebossades i presenten pocs elements destacables. A la façana de ponent hi ha un petit balcó i una gran porta d'accés al pati de la casa, per on entraven els carros. Al costat de llevant hi ha una terrassa fruit d'una remodelació recent i un tancat amb un jardí. A l'interior, la planta baixa conserva les voltes de pedra del que havia estat el celler. El cobert de migdia és actualment un garatge però antigament havia servit per aixoplugar els carros, quan la casa feia funcions d'hostal.

Notícies orals facilitades per Pilar Parrot

Pere Moncunill va ser qui va construir aquesta casa l'any 1821, segons consta a les escriptures, i el seu nom originari era cal Casetà. Com la resta de cases de pagès del sector de Coll d'Arboç, l'establiment es va fer en terres del mas Enric de la Serra, i fins fa poc encara pagaven un cens anual en espècies per cap d'any. Entorn de 1980 aquestes cases van fer una redempció conjunta dels censos per poder accedir plenament a la propietat. La casa havia fet funcions d'hostal, per bé que sense servei de pernoctacions. L'altre hostal de la carretera de can Maçana en terme de Sant Salvador de Guardiola era el del Brunet. Quan passaven les diligències feien els canvis de cavalls a l'hostal de can Maçana i, deien, que des d'allà els animals tornaven sols fins a cal Teixidor. Més endavant hi solien fer parada els transportistes de les agències, que deixaven els carros en el cobert de grans dimensions al costat del pati. Més endavant, cap a la segona meitat del segle XX, encara hi feien parada els pastors de la transhumància entre el Berguedà i Vilafranca.
La família dels propietaris va passar per diverses generacions sense descendència masculina i els casaments de les pubilles van fer que s'anés canviant el nom. A la primera meitat del segle XX va entrar com a pubill Esteve Cots, el qual treballava amb un teler. D'aquí els noms de cal Cots i de cal Teixidor amb els quals s'ha conegut la casa.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 081).