Casa Isidro Parrot o ca la Iaia Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval de Coll d'Arboç
Carretera de can Maçana (BP-1101), prop del Km. 11.
390

Coordenades:

41.67791
1.78756
399083
4614726
08098-90
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 042).
Fàcil
Residencial
Privada
08097A004000180000EA
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès, més coneguda actualment pel sobrenom de ca la Iaia, que està situada al peu de la carretera de can Maçana. El conjunt, que ha conservat la seva fesomia originària, està format per un cos residencial de planta rectangular, amb coberta a dues vessants més diversos coberts. Consta de planta baixa, on actualment hi ha un restaurant, més un pis i golfes. La façana principal, que mira a ponent, té dues finestres amb balustres i un petit balcó. Les parets exteriors estan arrebossades i pintades. L'interior conserva les voltes de pedra del que havia estat el celler i les corts, on hi ha emplaçats els menjadors del restaurant.Conserva una tina cilíndrica. Al costat sud hi ha l'antic femer i, adossats a la part de llevant, l'antiga pallissa, que ha estat sobrealçada i actualment és un garatge. A l'angle nord-oest hi ha una petita terrassa de construcció moderna.

Informació oral facilitada per M. Àngels Vila Alsina

Els actuals propietaris són la cinquena generació de la família que habita la casa. La va fundar Isidre Llovet, que procedia de la casa de cal Parranxo, prop del Flequer, en terme de Castellgalí. Devia ser a principis del segle XIX, tot i que les primeres escriptures conservades són de l'any 1850. ***confirmar: Com la resta del raval de Coll d'Arboç, l'establiment era en terres del mas Enric de la Serra, i fins fa poc encara pagaven un cens anual en espècies, per cap d'any, a aquesta masia. Entorn de 1980 les cases del raval van fer una redempció conjunta dels censos per poder accedir plenament a la propietat. Àngela Llovet Gorgues, àvia de l'actual propietària, feia de cuinera al restaurant El Casinet, prop del barri del Xup, i l'any 1969 decidí iniciar l'establiment que aleshores tenia el nom oficial de "Bar merendero Coll de Arboç". D'aquí ve el sobrenom d'aquest popular restaurant conegut com "Ca la Iaia". L'any 1947 es van fer obres per sobrealçar la casa i fer-hi unes golfes.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 042).