Cal Pinyot Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval de Coll d'Arboç
Carretera de can Maçana (BP-1101), trencall a l'oest prop del Km. 11.
384

Coordenades:

41.67926
1.78617
398969
4614878
08098-91
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 063)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A014000020000EX
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès aïllada que gairebé queda tapada pels coberts que l'envolten. El cos residencial és de planta rectangular i amb coberta a dues aigües. Consta de planta baixa més un pis i golfes. Es tracta d'una construcció senzilla, sense elements exteriors destacables. Els murs són arrebossats, i la porta d'entrada a l'habitatge, que es troba al primer pis, dóna a migdia i s'hi accedeix pujant a una terrassa. La part més antiga és la que es troba a l'angle nord-est, i el portal primitiu ha quedat integrat en un mur interior. Antigament s'accedia al primer pis per una escala vertical que es posava i es treia. En èpoques successives la casa es va anar ampliant cap al sud i cap a l'oest, i també es va sobrealçar amb obra feta majoritàriament de maó. A l'interior la planta baixa conserva les voltes de pedra del celler i l'estable, i també dues tines. Té un cobert adossat al costat sud-oest, on hi havia les corts, amb base de pedra però fonamentalment sobrealçat amb totxo. A l'angle nord-oest té un petit cobert on hi havia la premsa, fet a l'any 1927. A migdia té dos coberts més, fets de totxana, que s'utilitzen com a taller de filatura. Van construir-se a la segona meitat del segle XX al lloc on hi havia altres coberts més antics.

Inscripció: 1927 a l'antic cobert de la premsa (N-W).
Informació oral facilitada per Jordi Moncunill

Casa construïda probablement a principis del segle XIX, com la resta de les que hi ha al raval de Coll d'Arboç. L'establiment era en terres del mas Enric de la Serra, i fins fa poc encara pagaven un cens anual en espècies, per cap d'any, a aquesta masia. Entorn de 1980 les cases del raval van fer una redempció conjunta dels censos per poder accedir plenament a la propietat. Com a mínim l'avi dels actuals propietaris, de nom Joan Moncunill, ja va néixer a la casa.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 063).