Cal Nano Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval de Coll d'Arboç
Ctra BP-1101, trencall a l'Est prop del Km. 11 (cal Teixidor) i prendre camí direcció S-E 1 km aprox
379

Coordenades:

41.67655
1.79431
399643
4614567
08098-92
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
Modern
Medieval
XIX-XX
Regular
Teulades i coberts en estat precari.
Legal
Catàleg de masies (núm. 056)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A004000050000ED
Jordi Piñero Subirana

Petita masia o casa de pagès aïllada que ha conservat força íntegrament la tipologia originària. És de planta quadrada amb coberta a dues aigües. Consta de planta baixa més un pis i golfes. Els murs són de maçoneria, amb pedres cantoneres més o menys escairades. La façana principal està encarada a migdia i consta d'un portal amb llinda i brancals més quatre finestres de mides i disposició irregular, també emmarcades amb llinda i brancals. A la resta de murs les finestres són escasses i de la mateixa tipologia. A l'interior la planta baixa conserva les voltes de pedra.
La casa compta amb dos coberts: un de construcció bàsicament moderna, fet amb totxana i maó, que està adossat a ponent, i un altre més gran, fet de pedra, que es troba aïllat a la part de llevant. Aquest havia estat corral i conserva una cisterna.

Inscripció a la llinda d'una finestra de la façana: "1808 MAS ALBA".

Segons Jaume CAPDEVILA (2006: 132) en època medieval aquest mas era anomenat Bullonis. La següent notícia és la inscripció que consta en una llinda de la casa (1808). En aquesta època s'hi devien fer obres importants, ja que la construcció és força homogènia i té pocs afegits. Tal com indica la inscripció de la llinda, en aquest moment el nom de la casa era mas Alba. A mitjans del segle XX sembla que s'hi van fer obres per adequar els coberts.

CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 132.
Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 056).