Barraca d'en Bieló Campins

  Vallès Oriental
  Camp de la Barraca
  Situada sota el camp anomenat Vinya d'en Bieló, a prop de la Creu de Sant Guillem.

  Coordenades:

  41.7203
  2.46686
  455654
  4618860
  08039-100
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XIX
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A006000110000MQ
  Marta Lloret Blackburn

  Restes d'una barraca de planta rectangular que es troba construïda dins un marge. Se'n conserven les parets laterals i posterior, fetes de pedra lligada amb morter. A la part inferior del mur posterior hi ha una petita obertura definida amb una llinda de pedra. Per tal de facilitar el desaiguat del terreny, a la meitat del mur hi ha fixats rajols inclinats. Al camp de sobre hi ha un pou rectangular que s'utilitzava per ensulfatar la vinya que hi havia en aquest indret.

  Al llibre de Joan López, explica que la barraca era un cau habitual de conills, pel que els caçadors la van esfondrar per evitar que s'hi escapolissin.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.