Corral de l'Abril Campins

  Vallès Oriental
  Al sud del turó del corral de l'Abril
  Al sud del turó del Corral de l'Abril, davant de la urbanització de Can Joanet.

  Coordenades:

  41.72746
  2.47292
  456163
  4619651
  08039-101
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XIX-.XX
  Dolent
  La coberta es troba en mal estat i l'estructura presenta deficiències estructurals.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  000205600DG51H0001SO / 08038A003000610000MK
  Marta Lloret Blackburn

  Corral d'un sol cos de planta rectangular. Consta d'un nivell d'alçat i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. En un extrem de la façana hi ha el portal amb llinda de fusta i brancals de pedra treballada. A l'altre extrem de la façana s'obre una finestra d'arc pla arrebossat, que es troba tapiada. El parament dels murs és de tàpia i pedra. Una de les parets laterals està enderrocada. La construcció es troba envoltada de vegetació.

  El corral de l'Abril formava part de la masia de Ca l'Abril. Era utilitzat com a aixopluc del pastor i del bestiar, tot i que de forma esporàdica hi dormien mendicants. Segons explica Joan López al seu llibre, en un costat de la porta hi ha gravada la data 13 de gener de 1940, que no es correspon amb la data de construcció del corral. Fa uns anys hi guardaven el ramat els pastors anomenats Sibèria de Rússia i en Pere de la Bata.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).