La Fonteta Campins

  Vallès Oriental
  Sot de l'Olivar
  A pocs metres a ponent de la masia de Can Perepoc

  Coordenades:

  41.73896
  2.46747
  455717
  4620931
  08039-102
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A002000220000MD
  Marta Lloret Blackburn

  Font natural construïda en el marge del torrent. Consta d'un mur d'obra, de forma triangular al centre, on hi ha fixat el brollador. L'aigua cau directament al terra. La font va ser arranjada i s'hi va construir una taula circular al costat.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  Inventari del patrimoni construït del Parc del Montseny.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.