Can Bieló Campins

  Vallès Oriental
  C. del Còdol, 5

  Coordenades:

  41.72517
  2.46381
  455403
  4619402
  08039-3
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  5496008DG5159N0001FH
  Marta Lloret Blackburn

  Edifici cantoner de planta rectangular i quatre crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a una sola vessant que fa el desaiguat a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla de pedra carejada, sobre el qual s'observa un arc de descàrrega. El frontis s'obre amb una sola finestra a la planta baixa i tres al pis, dues d'elles d'arc pla ceràmic, una arrebossada i l'altra de pedra carejada. A la part posterior hi ha adossada un edifici en procés de construcció, de notable alçada, que deixa lliure la part de tramuntana. En aquesta façana hi ha dos finestrals d'arc pla ceràmic. El parament dels murs és de pedra irregular lligada amb argamassa, havent perdut la pràctica totalitat del revestiment exterior. Davant la casa hi ha un pou antic adossat al marge, sobre el qual hi ha la era encaironada de la casa.

  També consta en alguns documents com a Can Vialó.

  La casa està documentada des de la segona meitat del segle XVIII, quan era propietat dels Pou. Durant el segle XIX la van adquirir els Masó, i més tard els Planas, que hi van viure fins l'esclat de la Guerra Civil.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.