Ermita de Sant Guillem Campins

Vallès Oriental
Serra de Sant Guillem
Des de la ctra BV-5114 per un camí sense pavimentar que comença al sud del nucli
08039-2
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Barroc
Contemporani
XVI-XX
Bo
Va ser restaurada l'any 1998.
Legal
BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
IPA 28497
Fàcil
Religiós
Privada
Bisbat de Terrassa. C. Vinyals, 47-49. 08221 Terrassa
Marta Lloret Blackburn

Església de planta rectangular amb l'absis no marcat en planta, ja que queda adossat a l'antiga rectoria. Per aquest motiu, les úniques façanes descobertes són la principal, orientada a garbí, i la lateral orientada a mestral. Consta d'una sola nau amb volta de canó i volta d'aresta. Als peus del temple hi ha un senzill cor delimitat amb una barana de fusta. S'hi accedeix per un portal d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós motllurat, entorn el qual hi ha tres finestres de pedra carejada. El frontis queda rematat per un campanar d'espadanya d'un sol ull. L'accés està cobert per un porxo amb coberta a dues vessants, sostinguda per tres pilars. La façana de mestral s'obre amb dos òculs. L'acabat exterior és arrebossat a la façana i de restes d'arrebossat a la resta. Al costat de la porta d'accés hi ha el pou antic.

L'ermita de Sant Guillem està documentada des de l'any 1581, tot i que el seu origen podria ser anterior. En un document de l'any 1788 s'autoritza a donar-li l'advocació a Sant Guillem. Durant la Guerra Civil va ser cremada, quedant molt malmesa, pel que després va ser restaurada. Des del segle XIX es celebrava un aplec i una fira per al bestiar davant l'ermita, que va esdevenir molt popular. Des de fa uns anys s'ha recuperat.

Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
GAVÍN, J.M. (1990). Inventari d'Esglésies. Vallès Oriental. Vol. 23. Barcelona: Artestudi edicions.
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Campins (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.