Església de Sant Joan de Campins Campins

Vallès Oriental
Passeig de les Tres Germanes
08039-1
Patrimoni immoble
Edifici
XIII-XIX
Regular
La part lateral i posterior presenten humitats i hi creix vegetació.
Legal
BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
IPA 28487
Fàcil
Religiós
Privada
Bisbat de Terrassa. C. Vinyals, 47-49. 08221 Terrassa
Marta Lloret Blackburn

Església de planta rectangular amb l'absis no marcat en planta. Consta d'una nau coberta amb volta ogival i capelles laterals. S'hi accedeix per la façana de sol ixent, per un portal d'arc de mig punt amb l'intradós motllurat i guardapols, que es repeteix a la rosassa. El frontis queda rematat per una creu de pedra. A la façana de migdia hi ha adossat un cos quadrangular que es correspon amb l'antiga sagristia, al costat de la qual hi ha adossat el campanar, de planta quadrangular i coberta de piràmide hexagonal. El seu nivell superior s'obre amb un pòrtic d'arc de mig punt a cada façana, amb un rellotge circular orientat a llevant. Així mateix, a la façana de migdia hi ha dues espitlleres i un rellotge de sol desdibuixat. També en aquesta façana de l'edifici hi ha una finestra esqueixada d'arc de mig punt. A la façana de ponent s'hi conserven dos portals d'arc de mig punt adovellat de factura primitiva, que constituïen l'accés al temple romànic. L'aparell dels murs és de pedra escairada disposada en filades a la base de la façana de ponent i migdia, trobant-se arrebossat a la resta.

La primera referència documental de l'església de Sant Joan de Campins es remunta a l'any 1231, quan ja figura com a parròquia de l'indret. Segons consta a la visita pastoral de l'any 1304 hi consta el seu mal estat de conservació. Ja en època moderna, vers el segle XVI i XVI, va ampliar-se amb les capelles laterals. La reforma més important es va fer a mitjans del segle XIX, quan es va construir el cos de llevant i s'hi va traslladar el portal, fins al moment situat a ponent. Des de fa uns anys, al campanar s'hi va col·locar un carilló adquirit per subscripció popular.

Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
GAVÍN, J.M. (1990). Inventari d'Esglésies. Vallès Oriental. Vol. 23. Barcelona: Artestudi edicions.
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Campins (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.