Barraca del Sot del Purgatori
Campins

  Vallès Oriental
  Parc Natural del Montseny

  Coordenades:

  41.73443
  2.4677
  455733
  4620428
  Número de fitxa
  08039 - 99
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XX
  Any
  1926
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08038A001090100000MI
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  Barraca de reduïdes dimensions que es troba adossada en un marge, construïda aprofitant el desnivell del terreny. És de planta rectangular i presenta una única obertura en forma de porta, d'arc pla arrebossat, amb la inscripció a la llinda de l'any "1926" i l'escaire i el cartabó masònics. La coberta és plana, feta de rajols. L'aparell dels murs és de pedra lligada amb morter, amb pedres escairades de majors dimensions a les cantonades. Els murs estan revestits amb argamassa.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  Inventari del patrimoni construït del Parc del Montseny.