Barraca del Sot del Purgatori Campins

  Vallès Oriental
  Parc Natural del Montseny

  Coordenades:

  41.73443
  2.4677
  455733
  4620428
  08039-99
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XX
  1926
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08038A001090100000MI
  Marta Lloret Blackburn

  Barraca de reduïdes dimensions que es troba adossada en un marge, construïda aprofitant el desnivell del terreny. És de planta rectangular i presenta una única obertura en forma de porta, d'arc pla arrebossat, amb la inscripció a la llinda de l'any "1926" i l'escaire i el cartabó masònics. La coberta és plana, feta de rajols. L'aparell dels murs és de pedra lligada amb morter, amb pedres escairades de majors dimensions a les cantonades. Els murs estan revestits amb argamassa.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  Inventari del patrimoni construït del Parc del Montseny.