Barraca de Salavert 2 Castellterçol

Moianès
El Salavert
A uns camps de conreu a l'oest del Salavert.
699 m

Coordenades:

41.75466
2.1144
426375
4622916
08064-275
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08063A019001010000KM
Virgínia Cepero González

Es tracta de dues barraques, una al costat de l'altre, Aquestes singulars construccions són de pedra seca reforçades amb morter, i aprofiten el desnivell natural del terreny per a la seva estructura. Presenten murs de pedra, tancats amb una petita volta de mig punt, que acaba en forma d'arc.
Les mides d'una de les barraques són 2,40 m per 2,20 m de diàmetre exterior, 1,70 m d'alçada interior i la porta de 2,20 m per 1,70 m. Les de l'altra són: 3,20 m per 2,70 m de diàmetre exterior, 1,90 m d'alçada interior i la porta de 2,70 m per 1,90 m.

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.
És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera. Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines. Les barraques són construïdes amb la tècnica de pèdra seca d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).