Barraca de Salavert 1 Castellterçol

Moianès
El Salavert
A uns camps de conreu, a uns 120 m al nord-oest del Salavert.
682 m

Coordenades:

41.75457
2.11733
426619
4622903
08064-274
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08063A019001080000KJ
Virgínia Cepero González

Barraca de pedra seca, de planta quadrada i orientada a migdia. La coberta és de lloses, terra i vegetació. La porta, de 0,80 m d'alçada per 0,40 m d'amplada, té la llinda plana. Les seves dimensions són 4,30 m de diàmetre exterior per 1,40 m d'alçada.

Les fotografies corresponen a l'entorn de la barraca perquè degut a les bardisses aquesta no es va poder localitzar.

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.
És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera. Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines. Les barraques són construïdes amb la tècnica de pèdra seca d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).