Barraca d'artigaires de la Traüna Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  La Traüna
  A tocar de la pista de terra que surt darrera la casa de la Traüna.
  766

  Coordenades:

  41.77206
  2.40658
  450679
  4624639
  08081-78
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Dolent
  La teulada de lloses planes s'ha esfondrat recentment
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Pública
  Diputació de Barcelona
  Virgínia Cepero González

  Es tracta d'una barraca de planta quadrada, construïda amb pedra seca, amb coberta de lloses planes a dues vessants. Les mesures d'aquesta estructura són uns 3,5 m d'ample per 2'5 m de llarg. La pedra utilitzada és de tamany mitjà de procedència local.
  Els murs són de pedres disposades planes i falcades amb d'altres pedres més petites, i la teulada, recentment esfondrada, és de lloses planes falcades amb pedres de dimensions variables. Es conserva en la seva alçada original, tot i les possibles reparacions de les que hagi estat objecte al llarg del temps.
  És molt difícil atribuir a aquesta construcció una cronologia precisa. Les barraques d'artigaires es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081184.

  Les barraques d'artigaire són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en la ramaderia i el pastoreig, i també en la desforestació de les zones de pastura i en la pràctica d'alguns cultius de caire domèstic. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.
  Les seves principals funcions bàsiques són d'aixopluc i magatzem durant uns períodes determinats de l'any.
  La seva estructura és senzilla, i són construïdes amb material de procedència local. La base és de poca alçada, construïda amb pedra seca. La coberta sol ser lleugera, de fusta, tot i que també es documenta l'ús de les lloses.

  OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.