La Traüna Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Les Vernedes
  Per la pista que surt del PK 15 de la carretera BV-5301 en direcció a coll Formic.
  729

  Coordenades:

  41.7732
  2.40338
  450414
  4624767
  08081-43
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Científic
  Pública
  Diputació de Barcelona
  Virgínia Cepero González

  Masia de volumetria singular, que s'adapta al pendent del terreny. Està formada per un conjunt de diversos cossos afegits, fruit de les reformes i ampliacions produïdes al llarg del temps.
  l'edifici principal és de planta rectangular, format per planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab a dues vessants. Les façanes són de paredat comú, de pedres lligades amb morter de calç, amb pedres cantoneres. L'accés es produeix a través d'una gran porta d'arc de mig punt amb dovelles de granit. Les finestres, disposades regularment, són de tamany mitjà i emmarcades amb carreus i llindes de granit.
  A un dels extrems de la façana hi ha una edificació adossada, amb coberta de teula àrab a dues vessants. L'accés es produeix mitjançant una escala protegida per un mur de pedra esglaonat que duu a la porta sense emmarcar.
  Davant de l'edifici principal hi ha l'era pavimentada amb lloses de pissarra a la part baixa i sense paviment a la part alta.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081139.

  -AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  -OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.