La Traüna Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Les Vernedes
Per la pista que surt del PK 15 de la carretera BV-5301 en direcció a coll Formic.
729

Coordenades:

41.7732
2.40338
450414
4624767
08081-43
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Científic
Pública
Diputació de Barcelona
Virgínia Cepero González

Masia de volumetria singular, que s'adapta al pendent del terreny. Està formada per un conjunt de diversos cossos afegits, fruit de les reformes i ampliacions produïdes al llarg del temps.
l'edifici principal és de planta rectangular, format per planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab a dues vessants. Les façanes són de paredat comú, de pedres lligades amb morter de calç, amb pedres cantoneres. L'accés es produeix a través d'una gran porta d'arc de mig punt amb dovelles de granit. Les finestres, disposades regularment, són de tamany mitjà i emmarcades amb carreus i llindes de granit.
A un dels extrems de la façana hi ha una edificació adossada, amb coberta de teula àrab a dues vessants. L'accés es produeix mitjançant una escala protegida per un mur de pedra esglaonat que duu a la porta sense emmarcar.
Davant de l'edifici principal hi ha l'era pavimentada amb lloses de pissarra a la part baixa i sense paviment a la part alta.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081139.

-AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
-OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.