Les Vernedes Fogars de Montclús

Vallès Oriental
La Traüna
Per la pista que surt del PK 15 de la carretera BV-5301 en direcció a coll Formic.
718

Coordenades:

41.77676
2.40527
450574
4625162
08081-44
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
08080A001000080000HK
Virgínia Cepero González

Masia de planta irregular, formada per planta baixa i pis, amb coberta asimètrica a dues aigües. Les façanes són de paredat comú, de pedra llicorella relligada amb morter portland.
L'accés es fa a través d'una portalada situada al costat esquerra, d'arc rebaixat i emmarcada amb pedra. En quant a les finestres, de distribució irregular, són de diferents tamanys; en destaca una petita obertura situada vora la porta d'entrada, amb llinda de llosa, brancals de carreus treballats i lleixa de pissarra, i dues espitlleres amb marc de pedra al costat dret.
A la façana principal sobresurt un forn adossat, de planta semicircular. Al davant de la casa hi ha l'antiga era, actualment reconvertida en un gran terrassa pavimentada amb lloses de pissarra.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081142.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- DANÉS i TORRAS, J., (1933), Estudi de la masia catalana, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII, Barcelona.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.