El Convent o l'Espinal Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Pla de l'Espinal
Al PK 22,6 de la carretera BV-5114.
1226

Coordenades:

41.78393
2.45582
454780
4625930
08081-45
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Historicista
XX
1934
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Religiós
Privada
001513700DG52E0001KX
Virgínia Cepero González

Edifici d'aires medievalitzants, de planta en forma de "T", format per planta baixa i dos pisos superiors, amb coberta de pissarra a dues vessants. El parament de les façanes és de paredat concertat, amb carreus de granit rejuntats amb morter.
A la façana principal l'accés es produeix mitjançant una escala de sis graons i murets laterals, que duu a la porta d'arc de mig punt adovellada amb carreus de granit, sobre la que hi ha tres finestres d'arc de mig punt, adovellat. La façana és coronada amb una llosa sobre grans carreus disposats esglaonadament, seguint el pendent de la coberta. Hi ha una mènsula a cadascun dels dos extrems de la teulada.
Les finestres de la resta de façanes presenten llinda i brancals de carreus treballats.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny 08081128.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.
- PLADEVALL I FONT, A. (1990) “Santa Fe del Montseny”. Monografies del Montseny, 5. Viladrau: Amics del Montseny, p. 129-144.