El Convent o l'Espinal Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Pla de l'Espinal
  Al PK 22,6 de la carretera BV-5114.
  1226

  Coordenades:

  41.78393
  2.45582
  454780
  4625930
  08081-45
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Historicista
  XX
  1934
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Religiós
  Privada
  001513700DG52E0001KX
  Virgínia Cepero González

  Edifici d'aires medievalitzants, de planta en forma de "T", format per planta baixa i dos pisos superiors, amb coberta de pissarra a dues vessants. El parament de les façanes és de paredat concertat, amb carreus de granit rejuntats amb morter.
  A la façana principal l'accés es produeix mitjançant una escala de sis graons i murets laterals, que duu a la porta d'arc de mig punt adovellada amb carreus de granit, sobre la que hi ha tres finestres d'arc de mig punt, adovellat. La façana és coronada amb una llosa sobre grans carreus disposats esglaonadament, seguint el pendent de la coberta. Hi ha una mènsula a cadascun dels dos extrems de la teulada.
  Les finestres de la resta de façanes presenten llinda i brancals de carreus treballats.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny 08081128.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.
  - PLADEVALL I FONT, A. (1990) “Santa Fe del Montseny”. Monografies del Montseny, 5. Viladrau: Amics del Montseny, p. 129-144.