Mas Sant Roc Fogars de Montclús

Vallès Oriental
El Rieral
Sota la parròquia de Sant Roc, a tocar de la Tordera
359

Coordenades:

41.74683
2.40408
450452
4621839
08081-46
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
XIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Sí, IPA: 28769
Fàcil
Lúdic
Privada
000102500DG52A0001HO
Virgínia Cepero González

Es tracta d'una antiga masia amb barri, al que s'accedeix a través d'un portal. La casa és de planta rectangular, formada per planta baixa, pis i golfes. La coberta és asimètrica coberta amb el ràfec amb imbricacions a una filada de teules. A la façana principal, que està arrebossada i pintada, hi ha una porta d'arc de mig punt de pedra, desplaçada respecte al carener.
Hi ha diverses finestres amb ampit i brancal de pedra. A l'era es troben les pedres de l'antic molí de ca n'Illa.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081150.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- BARBANY, C. [et al.] (1996) De la balma a la masia: l'hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental. Granollers: Museu de Granollers.
- DANÉS i TORRAS, J., (1933), Estudi de la masia catalana, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII, Barcelona.
- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1982). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Fogars de Montclús).
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.