Mas Sant Roc Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  El Rieral
  Sota la parròquia de Sant Roc, a tocar de la Tordera
  359

  Coordenades:

  41.74683
  2.40408
  450452
  4621839
  08081-46
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Medieval
  XIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Sí, IPA: 28769
  Fàcil
  Lúdic
  Privada
  000102500DG52A0001HO
  Virgínia Cepero González

  Es tracta d'una antiga masia amb barri, al que s'accedeix a través d'un portal. La casa és de planta rectangular, formada per planta baixa, pis i golfes. La coberta és asimètrica coberta amb el ràfec amb imbricacions a una filada de teules. A la façana principal, que està arrebossada i pintada, hi ha una porta d'arc de mig punt de pedra, desplaçada respecte al carener.
  Hi ha diverses finestres amb ampit i brancal de pedra. A l'era es troben les pedres de l'antic molí de ca n'Illa.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081150.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - BARBANY, C. [et al.] (1996) De la balma a la masia: l'hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental. Granollers: Museu de Granollers.
  - DANÉS i TORRAS, J., (1933), Estudi de la masia catalana, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII, Barcelona.
  - GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1982). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Fogars de Montclús).
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.