Barraca d'artigaires de can Rubí II Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Can Rubí
Pel camí de les Planes que surt de la carretera de la Costa a Santa Fe.
1081

Coordenades:

41.7592
2.44761
454080
4623188
08081-77
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
Dolent
Només es conserven restes dels 4 murs de la façana
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08080A006000110000HQ
Virgínia Cepero González

Es tracta de les restes d'una barraca de planta quadrada, construïda amb pedra seca. Les mesures aproximades d'aquesta estructura són uns 4 m d'ample per 4 m de llarg. La pedra utilitzada és de tamany mitjà i de procedència local.
És molt difícil atribuir a aquesta construcció una cronologia precisa. Les barraques d'artigaires es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081193.

Les barraques d'artigaires són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en la ramaderia i el pastoreig, i també en la desforestació de les zones de pastura i en la pràctica d'alguns cultius de caire domèstic. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.

-OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.