Barraca d'artigaires de can Rubí I Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Can Rubí
  Pel camí de les Planes en direcció oest, continuar uns 750 m, i agafar un sender a mà dreta.
  1088

  Coordenades:

  41.75902
  2.44778
  454094
  4623168
  08081-76
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Popular
  Dolent
  l'estructura només conserva alguns murs a poca alçada
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08080A006000720000HB
  Virgínia Cepero González

  Es tracta de les restes d'una construcció de planta quadrada, que fa uns 4 m de llargària per uns 4,5 m d'amplada aproximadament.
  La tècnica constructiva utilitzada és la de la pedra seca, de procedència local, de tamany mitjà sense relligar. No presenta cap mur divisori interior.
  L'alçada conservada dels murs oscil·la entre els 0,5 i els 0,7 m. No s'observen restes de la coberta, que probablement era de fusta o de lloses.
  Pel mal estat de conservació en el que es troba i al no disposar de cap tipus d'informació sobre l'estructura, és fa molt difícil precisar la seva cronologia.

  Sí, Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081192.

  Les barraques d'artigaires són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en la ramaderia i el pastoreig, i també en la desforestació de les zones de pastura i en la pràctica d'alguns cultius de caire domèstic. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.
  Les seves principals funcions bàsiques són d'aixopluc i magatzem durant uns períodes determinats de l'any.

  -OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.