Arxiu parroquial de Sant Esteve de Granollers Gurb

  Osona
  Arxiu Episcopal de Vic. c. Santa Maria, 1. Vic

  Coordenades:

  41.93991
  2.24382
  437316
  4643381
  08100-211
  Patrimoni documental
  Fons documental
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  XIII-XIX
  Bo
  Física
  Restringit
  Científic
  Privada accessible
  Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
  Jordi Compte

  L'arxiu Parroquial de Sant Esteve de Granollers de la Plana es conserva a l'arxiu Episcopal de Vic, el qual es troba ubicat al sobreclaustre de la Catedral i part dels pisos superiors del Palau Episcopal, edifici annex a la Catedral. L'arxiu parroquial de Sant Esteve de Granollers de la Plana conté la documentació generada pel funcionament propi d'una parròquia a nivell d'administració de béns i de l'activitat notarial i consta de 5 sèries amb 5 unitats documentals, en suport paper i pergamí, volum i lligall, foli i quart, amb una cronologia compresa entre els segles XIII i XIX. Les sèries documentals de l'arxiu parroquial són les següents: 2.65.61 Comptes i factures (1 UD). 1750-1800 2.65.63. Correspondència. (1 UD). 1826 2.65.72. Capbreus. (1 UD). 1674. L'original és de 1457 2.65.75. Vària notarial. (3 UD). 1680-1690 2.65.76. Pergamins. (1 UD). 1279-1308

  A partir de la pàgina electrònica de l'arxiu Episcopal de Vic (www.abev.net) es poden consultar les fitxes de les diferents sèries on s'hi reflecteixen les unitats documentals de que consta i les dates extremes. També es pot accedir a les fitxes de les unitats documentals de cada sèrie descrites amb un títol formal, on hi consten les dates, el volum i el suport, el sistema d'organització, les característiques físiques, la llengua en què està escrit i notes complementàries.

  Pàgina de l'Arxiu Episcopal de Vic: http://www.abev.net/