Solerot Casserres

  Berguedà
  Sector Sant Pau de Casserres, al nord-oest del terme municipal
  Accés des del camí de Vilanova
  575

  Coordenades:

  42.03536
  1.82797
  402988
  4654367
  08049-147
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVII-XVIII
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08048A00300015
  Jordi Montlló Bolart

  Masia de planta quadrada, que consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a sud-est. La façana principal té una composició asimètrica, amb un eix de verticalitat desplaçat a l'esquerra amb la porta d'accés a la planta baixa i una finestra a cada planta, balconera i més gran a la segona planta. En el costat dret de la façana hi ha tres obertures, una per planta, que es disposen irregularment sense seguir cap eix predefinit.
  Els parament són de maçoneria. Les obertures són amb llindes de pedra i ampits a les finestres amb motllures simples.
  A la façana nord-est adossat a la masia hi ha un porxo de planta baixa i coberta de teules àrabs a una aigua amb el parament de pedra i bigues de fusta emprat com a llenyer on s'observa la fogaina, element molt característic que tenien la majoria de masies de la zona utilitzat per preparar el menjar del bestiar. Conserva el calderó d'aram.
  A la façana nord, hi ha un porxo de planta baixa emprat com a garatge, amb estructura de fusta, coberta malmesa de teula àrab i fibrociment i parets de pedra i maó. També hi ha un cobert de planta baixa i pis, probablement l'antiga cort i pallissa, amb estructura de fusta, coberta de teula i parets de pedra en planta baixa i maó en el pis.

  A la última reforma feta, es deuria rehabilitar un volum de planta baixa de pedra, ampliant-lo amb un pis de totxana arrebossada a la façana sud-oest.

  AJUNTAMENT DE CASSERRES (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Casserres (Berguedà).