Sindicat Agrícola
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Sant Jaume - Carrer de Sant Josep, 08400-GRANOLLERS
  Emplaçament
  Nucli antic de Granollers

  Coordenades:

  41.60791
  2.28544
  440460
  4606491
  Número de fitxa
  08096 - 301
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Romà
  Estat de conservació
  Regular
  Jaciment tapat
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  PEPHA nou, Zona Arqueològica
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC-CA
  Accés
  Sense accés
  Científic
  Titularitat
  Privada
  Diversos
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  El jaciment del Sindicat Agrícola ocupa el subsòl de l'esmentat edifici, situat en el nucli romà de Granollers, llindant entre la zona habitada i els afores, definits per la troballa de tombes (can Trullàs, les Josefines), forns romans (carrer de Sant Josep) i un possible camí romà (can Trullàs). Les troballes habitacionals que es poden relacionar són la zona B de can Trullàs (àrea d'emmagatzematge) i el conjunt estructural localitzat al carrer de Sant Jaume. La única informació del jaciment fa referència al moment del descobriment, l'any 1945. Salvador Llobet esmenta la troballa d'un tros de paviment de formigó romà, fragmentat per les construccions posteriors dels segles XVII i XVIII, així com fonaments de parets d'aparença romana, Les parets modernes van ser construïdes utilitzant una gran quantitat de "tegulae" romanes. Actualment s'observen parets de difícil adscripció cronològica al pati d'entrada del Sindicat Agrícola, edifici singular que encara avui manté les seves funcions. Des de l'any 1945 no hi ha notícia de noves remocions del subsòl que hagin proporcionat noves troballes en el recinte de l'edifici, però les evidències del carrer Sant Jaume semblen correspondre a un mateix moment estructural (INVENTARI, 1997). Fragment de paviment romà localitzat pel Dr. Salvador Llobet (ESTRADA, 1993).

  A.A.M.G. (s.d.) referencia restes al carrer Sant Jaume i al carrer Sant Josep que es poden veure a les fitxes corresponents, algunes de les quals, tal vegada puguin pertànyer a aquest mateix jaciment. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

  Segons el geògraf Salvador Llobet, el jaciment fou descobert l'any 1945 en construir l'edifici del Sindicat Agrícola (INVENTARI, 1997).

  A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.

  ESTRADA I GARRIGA, Josep (1990) Apunts per a una història de l'arqueologia granollerina, Granollers: inèdit.

  ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.

  INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.

  PARDO RODRÍGUEZ, J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50, Vol. II.

  VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.