Casa plaça de la Caserna 7 Granollers

Vallès Oriental
Plaça de la Caserna 7, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.609
2.2861
440516
4606612
08096-132
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-028
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 019A09001
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres en cantonada. Consta de planta baixa i dues plantes pis amb coberta plana. Façana plana, arrebossada i pintada, coronada per una barana massissa. En destaquen els balcons de les plantes pis, inicialment composada segons quatre eixos amb buits de proporcions verticals, emmarcats en el terç superior. Alguns d'aquests han estat modificats (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-028

Aquest edifici està ubicat a la plaça de la Caserna, més pròpiament coneguda per costum com la plaça del "Cuartel". Es tracta d'un lloc on hi conflueixen els carrers de Santa Anna , Sant Bartomeu, Sant Jaume, Rec, Triomf i les antigues travesseres de Caldes (GARCIA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.