Can Jonc Granollers

Vallès Oriental
Plaça de la Caserna, 1, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60902
2.28583
440493
4606614
08096-133
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Art Decó
XX
1920-30
Bo
Recentment ha esta malmès el cromatisme de la façana i els tancaments (CUSPINERA et alií, 2001).
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-027
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15303DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici que fa cantonada, de planta quadrangular, amb mitgeres a Nord i Oest. Presenta planta baixa i dues plantes pis amb coberta plana. Façanes planes composades simètricament respecte de la cantonada, amb una composició singular, dividida en dues franges horitzontals per una fina imposta a la planta baixa i una senzilla cornisa de coberta. L'horitzontalitat queda trencada per la composició vertical dels buits de les plantes pis (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-027

El propietari és el fill del Sr. Antoni Jonch i Cuspinera, antic director del Parc Zoològic de Barcelona i del Museu de Granollers. Aquest edifici està ubicat a la plaça de la Caserna, més pròpiament coneguda per costum com la plaça del "Cuartel". Es tracta d'un lloc on hi conflueixen els carrers de Santa Anna , Sant Bartomeu, Sant Jaume, Rec, Triomf i les antigues travesseres de Caldes (GARCIA-PEY, 1990). Els baixos de l'edifici estan compartits amb can Layon, diminutiu del Sr. Hilarion Planas, qui es va traslladar a aquest lloc procedent de la carretera de Ribes (actualment Joanot Martorell), l'any 1890 (GARCIA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.